Tag: ไฟ

การแก้ฝันร้าย ตอน ฝันเห็นไฟไหม้

การแก้ฝันร้าย ตอน ฝันเห็นไฟไหม้ การแก้ฝันร้ายเมื่อฝันเห็นไฟไหม้ ทำนายว่าจะเดือดเนื้อร้อนใจต้องไปแก้กับน้ำ หรือเอาน้ำในแม่น้ำลำคลองล้างหน้าตนเองในตอนตื่นนอนเช้ามืด แล้วกล่าวขอพรจากพระแม่คงคาให้ช่วยคุ้มครองปกป้องอันตราย

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นลุยไฟ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นลุยไฟ ฝันเห็นลุยไฟ หญิงชายใดฝันว่า เดินลุยไปในกองไฟร้อนจัด แต่ผ่านพ้นไปได้ ทายว่า จะมีทุกขลาภ ถ้ามีการโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนแล้วจะมีลาภตามมาภายหลัง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นลุยไฟ คือ 54, 94, 304, 904, 554

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นไฟ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นไฟ ฝันเห็นไฟ หญิงชายใดฝันเห็นไฟไหม้เคหะ หรือบ้านเรือนของตน ทายว่า จะได้รับเคราะห์อย่างหนัก อาจเกิดถ้อยร้อยความ หรือโดนย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน ถ้าฝันว่าไฟไหม้สิ่งของภายในบ้าน เช่น ไหม้เตียง โต๊ะ หรือเสื้อผ้า ทายว่า จะได้รับเคราะห์หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่ทำงานหรืออาจมีการเดินทางไกล ถ้าฝันว่าไฟไหม้แต่ไม่เห็นแสงไฟมีแต่ควันดำหรือขาวครึ้ม ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรือได้รับเคราะห์แล้วจะมีลาภ (ถ้าในฝันที่เกี่ยวกับเรื่องไฟ ถือว่าเป็นเคราะห์หนัก) เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นไฟ คือ 04, 44, 404, 401, 407

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นผิงไฟ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นผิงไฟ ฝันเห็นผิงไฟ หญิงชายใดฝันว่า ได้นั่งผิงไฟ หรือนั่งผิงแดดร้อนจัด ทายว่า จะได้รับเคราะห์ หรือได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรทางไกล เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นผิงไฟ คือ อย่าเพิ่งเสี่ยง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นปล่องไฟ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นปล่องไฟ ฝันเห็นปล่องไฟ หญิงชายใด ฝันเห็นปล่องไฟมีควันพวยพุ่ง ทายว่า จะได้รับข่าวจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล หรือมิตรสหายจะนำข่าวดีมาบอก เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นปล่องไฟ คือ 10, 18, 08, 180, 818, 089

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นดับไฟ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นดับไฟ ฝันเห็นดับไฟ ฝันว่าได้ดับไฟที่กำลังไหม้ หรือดับไฟตะเกียง ทายว่า จะมีเคราะห์เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่จะผ่านพ้นไปไม่ถึงกับรุนแรง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นดับไฟ คือ 04, 08, 004, 104, 148

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นจุดไฟ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นจุดไฟ ฝันเห็นจุดไฟ ฝันว่าจุดไฟ ฝันว่าจุดไฟติดง่ายและลุกโพลงดี ทายว่า คนที่แต่งงานแล้ว จะได้บุตรแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์ และถ้าฝันว่าจุดไฟแล้วดับ ดับแล้วจุดใหม่ แล้วดับอีก ทายว่า บุตรที่อยู่ในท้องจะแท้งหรือคลอดยาก เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นจุดไฟ คือ 40, 54, 64, 464, 540