Tag: ไก่

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหางไก่

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหางไก่ ฝันเห็นหางไก่ ฝันว่าได้จับหางไก่หรือขนที่ตัวไก่ ทายว่า จะได้ลาภจากการเสี่ยง หรือลาภทางนายหน้าวิ่งเต้นซื้อขาย เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นหางไก่ คือ 11, 17, 16, 671, 117, 119

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นลูกไก่

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นลูกไก่ ฝันเห็นลูกไก่ หญิงชายใดฝันว่า ได้จับลูกไก่เล็ก ๆ ไว้ในมือ หรือบีบลูกไก่ตายคามือ ทายว่า การที่คิดไว้จะเป็นผล หรืองานในหน้าที่จะก้าวหน้าดีขึ้น เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นลูกไก่ คือ 09, 19, 209, 119, 109

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเป็ดไก่

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเป็ดไก่ ฝันเห็นเป็ดไก่ หญิงชายใดฝันว่า เป็ด ไก่ บินเข้ามาในบ้านหรือไล่จับเป็ด ไก่ ทายว่า จะได้ข่าวดีจากญาติมิตรที่อยู่ทางไกล หรือจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้า เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเป็ดไก่ คือ 89, 08, 788, 809, 789

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นชนไก่

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นชนไก่ ฝันเห็นชนไก่ ฝันเห็นไก่ชน หรือการชนไก่กลางลานบ้าน หรือภายในบ้าน ทายว่า จะได้รับการเสียหายจากทรัพย์สินภายในบ้าน หรือถูกขโมยลักเงินทองข้าวของโดยคนในบ้านเป็นสาย เลขเสียงโชคสำหรับฝันเห็นชนไก่ คือ ไม่ควรเสี่ยง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นไก่

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นไก่ ฝันเห็นไก่ ได้แก่ ได้กินไก่ จับไก่ หรือเป็ดไก่บินเข้ามาหา ทำนายว่าท่านจะประสบโชคลาภทางการเงินหรือวัสดุสิ่งของ หรือสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งอาจเป็นบุตร หรือเป็นสัตว์สี่เท้า สองเท้าที่มีคนนำมาให้ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นไก่ คือ 19, 09, 29, 209, 719, 289