Tag: เทียน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเวียนเทียน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเวียนเทียน ฝันเห็นเวียนแทียน ฝันว่าได้ไปเวียนเทียนในวันวิสาขะหรือมาฆบูชาในวัดใดวัดหนึ่งเป็นฝันมงคล ทายว่า จะได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียงดีงาม หรือได้รับเลื่อนยศและตำแหน่งหน้าที่ ถ้าเป็นพ่อค้าเล็ก ๆ จะเปลี่ยนฐานะเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเวียนเทียน คือ 18, 19, 89, 189, 198

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นธูปเทียน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นธูปเทียน ฝันเห็นธูปเทียน ฝันเห็นธูปเทียนจุดบูชาพระ หรือได้กลิ่นควันธูป ในฝันได้จุดธูปบูชา ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่ป่วยจะหายหรือมีโชคลาภดีขึ้น เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นธูปเทียน คือ 11, 17, 19, 117, 119, 637

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเทียนไข

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเทียนไข ฝันเห็นเทียนไข หรือตนเองเป็นผู้จุดเทียนไขสว่างขึ้น ทายว่า จะได้โชคลาภลอยเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดขึ้น เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเทียนไข คือ 16, 19, 611, 916

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเชิงเทียน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเชิงเทียน ฝันเห็นเชิงเทียน หรือฝันว่าได้จับเชิงเทียน ถ้ามีเทียนจุดอยู่ด้วย ทายว่า จะได้รับความสำเร็จในกิจการต่าง ๆ หรือการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ถ้าในฝันเป็นเชิงเทียนไม่มีเทียนปัก จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการค้าและหน้าที่การงาน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเชิงเทียน คือ 17, 19, 517, 819, 879