Tag: เขา

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นปีนเขา

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นปีนเขา ฝันเห็นปีนเขา หญิงชายใดฝันว่าได้มีการปีนป่ายเขาขึ้นที่สูง ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บจะหาย จะอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าในฝันตกลงมาจากเขา ทายว่า สิ่งที่คิดไว้หรือทำไว้จะล้มเหลวไม่สมหวัง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นปีนเขา คือ 97, 96, 297, 196, 996

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นป่าเขา

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นป่าเขา ฝันเห็นป่าเขา หญิงชายใดฝันว่าได้เข้าไปเที่ยวในป่าเขาลำเนาไพรโดดเดี่ยวตามลำพังเป็นที่น่าหวาดเสียว ทายว่า จะมีการโยกย้ายหน้าที่การงานหรือบ้านที่อยู่ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นป่าเขา คือ 43, 46, 53, 434, 465, 537

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นทิวเขา

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นทิวเขา ฝันเห็นทิวเขา ฝันเห็นทิวเขาเป็นแนวยาวเหยียดข้างหน้า ทายว่า งานที่คิดไว้จะมีอุปสรรค หรือเลิกล้ม หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นทิวเขา คือ 91, 92, 96, 191, 029, 096

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นไต่เขา

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นไต่เขา ฝันเห็นไต่เขา ฝันว่าตนเองไต่เขาหรือปีนขึ้นไปบนเขา ทายว่า จะหมดทุกข์หรือหมดเคราะห์ ถ้ามีหนี้สินจะผ่อนคลายเบาบางลง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นไต่เขา คือ 91, 99, 198, 911, 948