อย่าซื้อควายหน้านา หมายถึง กระทำการสิ่งใดไม่ถูกเวลาย่อมจะทำให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง