Tag: หญิง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหญิงแต่งชุดสีต่าง ๆ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหญิงแต่งชุดสีต่าง ๆ ฝันเห็นหญิงแต่งชุดสีต่าง ๆ ฝันเห็นหญิงแต่งชุดดำ ทายว่าจะมีศัตรูคิดปองร้าย ฝันเห็นหญิงแต่งชุดขาว ทายว่าจะได้ประสบความร่มเย็น ฝันเห็นหญิงแต่งชุดแดง ทายว่าจะได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน หรือการงานในหน้าที่ ฝันเห็นหญิงแต่งชุดสีเขียวหรือฟ้า ทายว่า จะได้รับโชคลาภจากหญิงเป็นผู้ชักนำมา เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นหญิงแต่งชุดสีต่าง ๆ คือ 55, 58, 59, 155, 258, 259

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหญิงเปลือย

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหญิงเปลือย ฝันเห็นหญิงเปลีอย ฝันเห็นหญิงเปลือยกาย ถ้าผู้นั้นเป็นชายได้จับต้องลูบคลำในฝัน ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อนในทางการเงินหรือการงานจากผู้หญิง ถ้าเพียงฝันเห็นหญิงเปลือย ไม่ได้จับต้อง หรือสัมผัสใกล้ชิด ทายว่า จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชคเล็ก ๆ น้อย ๆ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นหญิงเปลือย คือ 25, 36, 37, 067, 367, 356

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหญิง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหญิง ฝันเห็นหญิง ฝันเห็นหญิงแปลกหน้า ไม่เคยรู้จักมาก่อน ทายว่าการงานการเงินของท่าน จะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นไปในทางดี เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นหญิง คือ 05, 06, 07, 256, 267, 507