Tag: ศพ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นรถศพ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นรถศพ ฝันเห็นรถศพ หญิงชายใดฝันเห็นรถบรรทุกศพ หรือขบวนรถแห่ศพผ่านหน้า ทายว่า จะได้รับข่าวดี หรือโชคลาภจากทางไกล หรือลาภจากการเสี่ยง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นรถศพ คือ 40, 44, 440, 448, 446

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นฝังศพ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นฝังศพ ฝันเห็นฝังศพ ฝันว่า ได้ฝังศพคนตายด้วยตนเองตามลำพัง ถ้าเป็นศพแปลกหน้า ทายว่า จะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้า หรือมิตรสหายจะมีโชคลาภ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นฝังศพ คือ 02, 06, 206, 204, 604

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเผาศพ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเผาศพ ฝันเห็นเผาศพ ฝันว่าตนเองได้ไปงานเผาศพ หรือจับต้องศพหรือได้เห็นศพกำลังเผา ทายว่า จะประสบโชคลาภทางการเงินและการค้าดีขึ้น เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเผาศพ คือ 04, 46, 68, 408, 468, 448

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นที่ฝังศพ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นที่ฝังศพ ฝันเห็นที่ฝังศพ ฝันเห็นที่ฝังศพหรือฮวงซุ้ย หรือตนเองเดินเข้าไปในสุสานที่ฝังศพ ทายว่า จะได้รับโชคลาภทางไกลหรือจะมีผู้นำลาภมาให้ถึงบ้าน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นที่ฝังศพ คือ 04, 24, 28, 408, 428, 448