Tag: ฝันได้เลข

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกงเต๊ก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกงเต๊ก ฝันเห็นกงเต๊ก ฝันเห็นพิธีกงเต๊กในงานศพ หรือได้เห็นเครื่องกงเต๊ก ทายว่าจะหมดเคราะห์หมดทุกข์ ถ้าป่วยก็จะหายเร็ววัน ถ้าปกติก็จะได้ลาภหรือยศ แต่จะมีอันต้องเสียญาติผู้ใหญ่ทางบิดา เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกงเต๊ก คือ 09, 04, 06, 409, 406, 009

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกฐิน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกฐิน ฝันเห็นกฐิน ฝันเห็นองค์กฐินหรืองค์ผ้าป่าในงาน ทายว่า จะได้ลาภลอย หรือโชคลาภทางการเสี่ยงโชค จะมีโชคฟลุค ๆ ทางการค้าขาย เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกฐิน คือ 11, 14, 17, 417, 411, 719, 718

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นโกศ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นโกศ ฝันเห็นโกศ ฝันเห็นโกศศพในงานพิธีต่าง ๆ หรือโกศใส่กระดูก ทายว่า จะได้ลาภของเงินทองจากญาติผู้ใหญ่ หรืออาจจะได้เงินทองจากมรดกญาติพี่น้อง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นโกศ คือ 41, 42, 91, 114, 119, 412, 409

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกวาง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกวาง ฝันเห็นกวาง หรือเขากวางสวยงาม ได้จับต้องลูบคลำ ทายว่าจะได้เลื่อนยศหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่มักมีอันให้ต้องเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่ไปด้วยกับลาภ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกวาง คือ 21, 22, 23, 712, 722, 713

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกิ้งก่า

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกิ้งก่า ฝันเห็นกิ้งก่า ฝันเห็นกิ้งก่าตัวเล็กหางยาว ท่ายว่า จะได้ลาภจากผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่แต่จะมีเคราะห์เพราะถูกทำร้ายเป็นทุกขลาภส่วนมากจะได้ลาภก่อนมีเคราะห์ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกิ้งก่า คือ 14, 17, 47, 447, 117, 147

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระจก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระจก ฝันเห็นกระจก ฝันเห็นกระจกส่องหน้าหรือได้ส่องกระจก ทายว่าจะได้รับเคราะห์จากกรรมเก่า หรือทางชื่อเสียง ถ้าฝันเห็นกระจกสีต่าง ๆ จะได้รับโชคลาภทางการงาน และหน้าที่หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกระจก คือ 97, 47, 07, 974, 667

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระต่าย

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระต่าย ฝันเห็นกระต่าย ทายว่าจะได้โชคลาภทางการเสี่ยงโชค หรือมิฉะนั้น ก็จะได้รับทุกขลาภ คือมีทุกข์ทางเจ็บไข้ได้ป่วย ได้รับความตกใจเสียก่อนจึงจะมีลาภ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกระต่าย คือ 14, 34, 344, 034, 334, 639