Tag: ผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหวีผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหวีผม ฝันเห็นหวีผม ฝันว่าหวีผมตนเองใส่น้ำมัน ถ้าฝันในตอนกลางวัน ทายว่า จะเคราะห์ร้ายถึงเลือดตกยางออก ถ้าฝันในเวลากลางคืน ทายว่า คนรักหรือสามีหรือภริยาจะนอกใจ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นหวีผม คือ ยังไม่ควรเสี่ยง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นสระผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นสระผม ฝันเห็นสระผม หญิงชายใดฝันว่าสระผมตนเอง ทายว่า จะหายจากโรคหรือหมดเคราะห์ หรือจะมีโชคในภายหลัง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นสระผม คือ 55, 09, 05, 259, 279, 570

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นย้อมผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นย้อมผม ฝันเห็นย้อมผม ฝันว่าย้อมผมตัวเอง ทายว่า วิถีการงานในหน้าที่ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป ที่ดีจะกลายเป็นร้าย ที่ร้ายจะกลายเป็นดี การเงินจะมีทางรับจ่ายมากขึ้น แต่จะเป็นไปในทางดีมากกว่าทางร้าย เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นย้อมผม คือ 19, 94, 191, 940, 691

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นมวยผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นมวยผม ฝันเห็นมวยผม หญิงใดฝันว่า ได้เกล้าผมตนเองเป็นมวยไว้ข้างหลัง ทายว่า จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่สูงอายุหรือได้รับโชคลาภ ถ้าฝันว่าตัดผมมวยตนเองทิ้ง ทายว่า จะหมดเคราะห์และจะเริ่มมีโชคขึ้น เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นมวยผม คือ 19, 18, 16, 169, 911, 918

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นผม ฝันเห็นผม หญิงชายใดฝันว่า ได้ตัดผมตนเอง ทายว่า จะหมดเคราะห์ หมดทุกข์ ถ้าฝันว่า ผมร่วงจากศีรษะเป็นหย่อม ๆ ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุภายในบ้าน ถ้าฝันว่า ได้รับเส้นผมจากเพศตรงข้าม ทายว่า จะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้าม เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นผม คือ 19, 18, 16, 196, 918

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นดัดผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นดัดผม ฝันเห็นดัดผม ฝันว่าได้ดัดผมหรือตัดผมตัวเองแปลกไปจากเดิม ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรือพ้นจากโรคภัย เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นดัดผม คือ 34, 39, 79, 579, 357, 379

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันว่าโกนผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันว่าโกนผม ฝันว่าโกนผม ฝันว่าโกนผมหรือโกนหนวด ทายว่า จะได้รับเคราะห์เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเจ็บป่วย เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันว่าโกนผม คือ 81, 82, 481, 482, 208