Tag: น้ำ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นรดน้ำ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นรดน้ำ ฝันเห็นรดน้ำ หญิงชายใดฝันว่า รดน้ำต้นไม้ หรือฝันว่าถูกรดน้ำตนเอง ทายว่า จะหมดเคราะห์ จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทั้งการงานและการเงิน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นรดน้ำ คือ 22, 27, 217, 227, 247

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นประดาน้ำ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นประดาน้ำ ฝันเห็นประดาน้ำ ฝันเห็นเครื่องประดาน้ำ หรือชุดดำน้ำของมนุษย์กบหรือได้สวมใส่ลงดำน้ำ ทายว่า จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน โดยไม่นึกฝัน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นประดาน้ำ คือ 47, 67, 247, 267, 276

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นน้ำท่วม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นน้ำท่วม ฝันเห็นน้ำท่วม หญิงชายใดฝันว่าน้ำท่วมเรือน หรือท่วมถนนหนทาง ทายว่า จะต้องเดินทางไกล หรือโยกย้ายที่อยู่แต่จะไปในทางดี เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นน้ำท่วม คือ 23, 25, 325, 025, 259

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นทดน้ำ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นทดน้ำ ฝันเห็นทดน้ำ ฝันว่าได้ทดน้ำ หรือวิดน้ำในคูใหญ่เอามาใส่ในคูเล็กเป็นที่เก็บกักน้ำของตนเอง (ทดน้ำหมายความว่ากักน้ำไว้ เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง) ฝันชนิดนี้ ทายว่า เป็นมงคลฝัน ผู้ฝันจะเป็นผู้มีอำนาจ หรือได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาให้เป็นใหญ่ หรือคิดการสิ่งใดก็จะสมหวัง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นทดน้ำ คือ 29, 49, 298, 498, 492

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นตักน้ำ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นตักน้ำ ฝันเห็นตักน้ำ ฝันว่าได้ตักน้ำใส่โอ่งภายในบ้าน หรือตักตวงใส่ภาชนะจนเต็มล้น ทายว่า จะได้ลาภทางเสี่ยงโชคหรือการค้าจะรุ่งโรจน์ขึ้น เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นตักน้ำ คือ 22, 32, 339, 329, 289

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นดื่มน้ำ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นดื่มน้ำ ฝันเห็นดื่มน้ำ หรือฝันว่าดื่มน้ำหรือดื่มเหล้า เป็นการดับกระหาย ทายว่า จะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือหนี้สินต่าง ๆ จะเบาบางลงเพราะมีคนช่วยเหลือ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นดื่มน้ำ คือ 22, 29, 269, 229, 209, 916

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นดำน้ำ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นดำน้ำ ฝันเห็นดำน้ำ ฝันว่าลงไปเล่นน้ำ และดำน้ำสำลัก หรือผลุบ ๆ โพล่ ๆ ในน้ำ ทายว่า จะได้รับทุกข์เสียก่อนจึงจะมีลาภหรือได้ทุกข์ลาภไปในขณะเดียวกัน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นดำน้ำ คือ 20, 12, 210, 228, 209