Tag: นก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นรังนก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นรังนก ฝันเห็นรังนก หญิงชายใดฝันเห็นรังนกบนคบไม้ มีทั้งลูกนกและไข่ ถ้าได้จับต้อง ทายว่า จะได้รับโชคเป็นข้าวของหรือชื่อเสียง ถ้าฝันเห็นรังนกตกจากกิ่งไม้ ทายว่า จะได้รับข่าวดี หรือข่าวร้ายจากญาติมิตรทางไกล เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นรังนก คือ 56, 84, 456, 484, 485

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นปล่อยนก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นปล่อยนก ฝันเห็นปล่อยนก หญิงชายใดฝันว่าได้ปล่อยนก ปล่อยปลา หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงภายในบ้านออกไป ทายว่า จะหมดเคราะห์จะได้รับโชคลาภ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นปล่อยนก คือ 86, 88, 868, 881, 882

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นนก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นนก ฝันเห็นนก หญิงชายใดฝันว่าได้จับนก หรือได้นกทั้งกรงเข้ามาไว้ในเรือน ทายว่า จะได้ลาภสัตว์สี่เท้าสองเท้า หรือจะได้รับโชคทางการงานหน้าที่ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นนก คือ 14, 17, 19, 114, 117, 917

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นดักนก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นดักนก ฝันเห็นดักนก ฝันเห็นเครื่องดักนก หรือเครื่องดักจับสัตว์ต่าง ๆ ทายว่า ของที่หายไปจะได้กลับคืน หรือคนรักที่จากไปจะกลับมาคืนดี แต่ถ้าของหายได้กลับคืน มักจะประสบเคราะห์ตามหลัง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นดักนก คือ ยังไม่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นนกกางเขน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นนกกางเขน ฝันเห็นนกกางเขน หรือฝันเห็นนกพิราบ นกต่าง ๆ ทายว่า จะต้องพลัดพรากจากที่อยู่ หรือมีอันให้เดินทางไกล หรือจะต้องเดือดร้อนเพราะเคหสถานที่อยู่ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นนกกางเขน คือ 14, 17, 19, 114, 117, 917