Tag: ทายความฝัน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกำแพง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกำแพง ฝันเห็นกำแพง ฝันเห็นกำแพงโบราณ หรือกำแพงรั้วของบ้านใหญ่ ๆ ทายว่า การที่คิดไว้จะมีอุปสรรค และมีคนคอยขัดขวาง ถ้าฝันว่าตนเองปีนกำแพงข้ามไปยังกำแพงอีกข้างหนึ่งได้ ทายว่า จะมีโชคลาภ และการงานที่คิดไว้หรือกำลังทำอยู่จะประสบผลสำเร็จงดงาม แต่จะต้องมีความมานะขยันอดทน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกำแพง คือ 74, 76, 89, 749, 764, 891

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกริชหรือกั้นหยั่น

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกริชหรือกั้นหยั่น ฝันเห็นกริช หรือฝันเห็นมีดสองคม หรือกั้นหยั่น(มีดสองคมของจีนที่เขียนเป็นหน้าสิงโตคาบกั้นหยั่นบนกระจกสำหรับแขวนกันภูติร้ายหน้าประตูบ้านของคนจีนส่วนมาก) ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่ป่วยจะหายหรือการเป็นความในโรงศาลจะชนะ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกริชหรือกั้นหยั่ง คือ 10, 11, 14, 110, 114, 410

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกฐิน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกฐิน ฝันเห็นกฐิน ฝันเห็นองค์กฐินหรืองค์ผ้าป่าในงาน ทายว่า จะได้ลาภลอย หรือโชคลาภทางการเสี่ยงโชค จะมีโชคฟลุค ๆ ทางการค้าขาย เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกฐิน คือ 11, 14, 17, 417, 411, 719, 718

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระดุม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระดุม ฝันเห็นกระดุม ฝันเห็นลูกกระดุม หรือเครื่องเย็บสอย ทายว่า ถ้าเป็นสตรีสาวโสดจะได้พบเนื้อคู่ บุรุษจะได้ลาภในหน้าที่การงาน หรือถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้บุตรหญิงน่ารัก เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกระดุม คือ 01, 08, 001, 108, 803, 088

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกาสาวพัสตร์

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกาสาวพัสตร์ ฝันเห็นกาสาวพัสตร์ ฝันเห็นผ้าเหลือง ฝันเห็นผ้าไตรจีวร แต่ไม่เห็นองค์พระ ทายว่า ถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้บุตรชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่าเป็นสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกาสาวพัสตร์ คือ 88, 80, 84, 844, 348, 808, 188

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันว่าโกนผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันว่าโกนผม ฝันว่าโกนผม ฝันว่าโกนผมหรือโกนหนวด ทายว่า จะได้รับเคราะห์เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเจ็บป่วย เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันว่าโกนผม คือ 81, 82, 481, 482, 208