Tag: ทานเลขเด็ด

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นขนตา

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นขนตา ฝันเห็นขนตา ฝันเห็นขนตาตนเองงอกงาม ทายว่าจะเป็นนิมิตรมงคลสำหรับคนทุกคน เป็นหญิงจะได้รับชื่อเสียงและการยกย่องไปในทางดี เป็นชายจะทำกิจการเจริญยิ่งขึ้น แต่ฝันว่า ขนตาร่วง หรือจับถอนหลุดออกมา ทายว่า จะโชคร้าย ตรงกันข้ามกับฝันว่าขนตางอกงาม เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นขนตา คือ 36, 38, 136, 138, 638

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นแขนขา

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นแขนขา ฝันเห็นแขนขา ฝันเห็นแขนขาของคนที่ขาดตกอยู่กลางถนน หรือแขนขาของตนมีอันต้องถูกตัด ทายว่า จะต้องเสียญาติผู้ใหญ่ หรือบุตรหลานภายในบ้าน หรือมิฉะนั้นตนเองจะต้องพลัดพรากจากบ้าน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นขึ้นบันใด

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นขึ้นบันใด ฝันเห็นขึ้นบันใด ฝันว่าเดินขึ้นบันใด หรือไต่ขึ้นที่สูง ทายว่า การงานที่กำลังทำอยู่จะก้าวหน้าไปในทางดี แต่จะมีศัตรูคิดร้ายหรือคอยขัดขวาง ทำให้เป็นอุปสรรคไปได้ชั่วระยะหนึ่ง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นขึ้นบันใด คือ 99, 19, 90, 919, 944, 904