Tag: ข้าว

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นรวงข้าว

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นรวงข้าว ฝันเห็นรวงข้าว ฝันว่ารวงข้าวเหลืองอร่ามกลางนา หรือได้จับรวงข้าว ทายว่า จะได้บุตร หรือได้ลาภเป็นกอบเป็นกำ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นรวงข้าว คือ 11, 19, 160, 692, 211

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นยุ้งข้าว

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นยุ้งข้าว ฝันเห็นยุ้งข้าว ฝันเห็นยุ้งข้าวเต็มฉาง ทายว่า จะได้รับความสุขสุขภาพทางร่างกายจะแข็งแรงขึ้น ที่ป่วยจะหาย ฐานะการเงินจะดีขึ้น เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นยุ้งข้าว คือ 49, 48, 148, 149, 449

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นซาวข้าว

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นซาวข้าว ฝันเห็นซาวข้าว ฝันว่าตนเองซาวข้าวเตรียมจะหุงข้าว หรือฝันเห็นข้าวแช่อยู่ในน้ำในภาชนะหุงต้ม ถ้าเป็นหญิง ทายว่า จะได้รับข่าวดี หรือมีโชคลาภทางหน้าที่การงาน ถ้าเป็นชายจะได้รับข่าวดีจากคนรักหรือภรรยาหรือบุตรสาว เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นซาวข้าว คือ 21, 23, 25, 251, 253

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเกี่ยวข้าว

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเกี่ยวข้าว ฝันเห็นเกี่ยวข้าว ฝันว่าได้ไปเก็บหรือเกี่ยวข้าวในนา หรือฝันเห็นชาวนากำลังเกี่ยวข้าวอยู่ไกล ๆ ในทุ่งนา ทายว่าการที่คิดไว้จะยังไม่บรรลุผลสมประสงค์ หรือถ้าเสร็จก็จะกินเวลาเนิ่นนานไปทีเดียว เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเกี่ยวข้าว คือ อย่างเพิ่งเสี่ยงโชคในระยะ 15 วันนี้