ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกำแพง ฝันเห็นกำแพง ฝันเห็นกำแพงโบราณ หรือกำแพงรั้วของบ้านใหญ่ ๆ ทายว่า การที่คิดไว้จะมีอุปสรรค และมีคนคอยขัดขวาง ถ้าฝันว่าตนเองปีนกำแพงข้ามไปยังกำแพงอีกข้างหนึ่งได้ ทายว่า จะมีโชคลาภ และการงานที่คิดไว้หรือกำลังทำอยู่จะประสบผลสำเร็จงดงาม แต่จะต้องมีความมานะขยันอดทน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกำแพง คือ 74, 76, 89, 749, 764, 891