Tag: ทำนายเลขเด็ด

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นอนุสาวรีย์

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นอนุสาวรีย์ ฝันเห็นอนุสาวรีย์ ฝันเห็นอนุสาวรีย์หรือรูปปั้น หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทายว่า จะได้รับข่าวดีจากญาติมิตร หรือจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นอนุสาวรีย์ คือ 10, 09, 109, 119, 189

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นอิฐ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นอิฐ ฝันเห็นอิฐ ฝันว่าได้จับอิฐเป็นก้อน หรือหิน หรือเดินไปสะดุดอิฐก้อนใหญ่ ทายว่า จะได้รับโชคลาภจากญาติมิตรที่ใกล้ชิด เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นอิฐ คือ 55, 56, 06, 556, 506, 509

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นอ่าง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นอ่าง ฝันเห็นอ่าง ฝันว่าลงไปในอ่างน้ำ หรือเอามือลงไปล้างในอ่างน้ำ ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บจะหายและจะมีลาภตามมาภายหลัง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นอ่าง คือ 08, 04, 208, 209, 508

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเหาะเหิน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเหาะเหิน ฝันเห็นเหาะเหิน ฝันว่าตนเองเหาะเหินเดินไปในอากาศได้ ทายว่า จะมีเคราะห์หรือมิฉะนั้นก็จะป่วยเจ็บ แต่จะเป็นทุกขลาภภายหลัง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเหาะเหิน คือ 55, 56, 955, 959, 865

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหิมพานต์

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหิมพานต์ ฝันเห็นหิมพานต์ ฝันว่าตนเองเดินหลงเข้าไปในป่าแห่งหนึ่ง ตามความเข้าใจว่าเป็นป่าหิมพานต์ ทายว่า จะมีการโยกย้ายที่อยู่หรือหน้าที่ในตำแหน่งโดยกระทันหัน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นหิมะพานต์ คือ 45, 46, 544, 644, 537

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหุ่น

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหุ่น ฝันเห็นหุ่น ฝันเห็นหุ่นโชว์เสื้อ หรือหุ่นยนต์ ทายว่า จะถูกหลอกลวง หรือต้องเสียทรัพย์ หรือมิฉะนั้นก็จะถูกโจรกรรม เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นหุ่น คือ ยังไม่ควรเสี่ยง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นแหวนหาย

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นแหวนหาย ฝันเห็นแหวนหาย หญิงชายใดฝันว่า ทำแหวนในนิ้วมือหล่นหาย หรือถูกลักขโมย ทายว่า จะเสียของรัก หรือมีข้อพิพาททางครอบครัว เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นแหวนหาย คือ ไม่ควรเสี่ยง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นแหวน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นแหวน ฝันเห็นแหวน หญิงชายใดฝันว่า ได้สวมแหวนทอง หรือแหวนเพชร ทายว่า ที่เป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ที่มีเรือนหรือมีควรรภ์ก็จะได้บุตรหญิงน่ารักเป็นศรี หรือมิฉะนั้นก็จะได้ลาภทางเสี่ยงโชค เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นแหวน คือ 09, 19, 10, 109, 106, 115

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหวีผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหวีผม ฝันเห็นหวีผม ฝันว่าหวีผมตนเองใส่น้ำมัน ถ้าฝันในตอนกลางวัน ทายว่า จะเคราะห์ร้ายถึงเลือดตกยางออก ถ้าฝันในเวลากลางคืน ทายว่า คนรักหรือสามีหรือภริยาจะนอกใจ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นหวีผม คือ ยังไม่ควรเสี่ยง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหม้อ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นหม้อ ฝันเห็นหม้อ ฝันเห็นหม้อข้าวหม้อแกง หรือฝันว่าเอาของใช้ต่าง ๆ ใส่ลงในหม้อ ทายว่า จะได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในครอบครัว หรือมิฉะนั้นก็จะได้คนใช้ หรือบริวารรับใช้เพิ่มขึ้น ชายโสดฝันอาจจะได้ภริยาที่เป็นศรีแก่บ้านเรือน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นหม้อ คือ 56, 57, 561, 571, 572