Month: April 2015

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระต่าย

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระต่าย ฝันเห็นกระต่าย ทายว่าจะได้โชคลาภทางการเสี่ยงโชค หรือมิฉะนั้น ก็จะได้รับทุกขลาภ คือมีทุกข์ทางเจ็บไข้ได้ป่วย ได้รับความตกใจเสียก่อนจึงจะมีลาภ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกระต่าย คือ 14, 34, 344, 034, 334, 639

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเกวียน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเกวียน ฝันเห็นเกวียน ฝันเห็นเกวียนเทียมด้วยม้า หรือวัวควาย หรือได้นั่งขี่ไปในเกวียน ทำนายว่า จะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือได้รับการอุปถ้มภ์จากเจ้านาย เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเกวียน คือ 40, 14, 44, 447, 147, 717

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระเป๋า

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระเป๋า ฝันเห็นกระเป๋า ฝันเห็นกระเป๋าใส่เงิน หรือกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเดินทาง ทำนายว่า จะได้เลื่อตำแหน่งหน้าที่ในการงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางดี เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกระเป๋า คือ 48, 49, 749, 494, 884, 449

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกุญแจ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกุญแจ ฝันเห็นกุญแจ ฝันว่าได้จับกุญแจหรือถือพวงกุญแจ ทำนายว่าท่านจะได้รับโชคลาภในทางการค้า หรือการพนันเสี่ยงโชค ถ้ารับราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือยศสูงขึ้น เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกุญแจ คือ 07, 22, 54, 243, 547, 847

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกลอง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกลอง ฝันเห็นกลอง ได้ตีกลอง ได้เห็นคนตีกลอง หรือได้ยินเสียงกลอง ความฝันนี้ทำนายว่า ท่านจะได้รับยศหรือชื่อเสียงในไม่ช้า เป็นลางนิมิตรมงคลดี เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกลอง คือ 08, 44, 46, 408, 409, 001

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกรวดทราย

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกรวดทราย ฝันเห็นกรวดทราย หรือได้จับก้อนกรวด ก้อนทราย จะได้รับทุกข์เกี่ยวกับการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น หรือจะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนภายในเรือนหรือครอบครัว

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกล้องถ่ายรูป

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกล้องถ่ายรูป ฝันเห็นกล้องถ่ายรูป ฝันเห็นกล้องถ่ายรูปหรือการถ่ายรูป ทายว่า จะต้องโยกย้ายสถานที่อยู่ที่ทำงาน หรืออาจมีเรื่องยุ่งยากทางครอบครัวทำให้ต้องแยกทางเดิน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเกือก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเกือก ฝันเห็นเกือก ฝันเห็นเกือกหรือรองเท้า ได้สวมหรือได้จับรองเท้าของเพศตรงข้าม ทายว่า คนผู้นั้นถ้าเป็นโสด จะได้พบเนื้อคู่ที่สูงอายุ ถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้บุตร เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเกือก คือ 55, 56, 67, 556, 557, 659

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันว่าโกนผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันว่าโกนผม ฝันว่าโกนผม ฝันว่าโกนผมหรือโกนหนวด ทายว่า จะได้รับเคราะห์เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเจ็บป่วย เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันว่าโกนผม คือ 81, 82, 481, 482, 208

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นแก้ว

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นแก้ว ฝันเห็นแก้ว ได้ถือแก้ว ได้จับแก้ว ได้จับลูกแก้ว ทำนายว่าจะได้บุตรดี หรือมีการเลื่อนยศทางตำแหน่งหน้าที่ผู้เป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกโฉลก ได้คู่ครองที่พึงพอใจ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นแก้ว คือ 09, 99, 89, 009, 119, 109