Month: April 2015

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นโกศ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นโกศ ฝันเห็นโกศ ฝันเห็นโกศศพในงานพิธีต่าง ๆ หรือโกศใส่กระดูก ทายว่า จะได้ลาภของเงินทองจากญาติผู้ใหญ่ หรืออาจจะได้เงินทองจากมรดกญาติพี่น้อง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นโกศ คือ 41, 42, 91, 114, 119, 412, 409

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกวาง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกวาง ฝันเห็นกวาง หรือเขากวางสวยงาม ได้จับต้องลูบคลำ ทายว่าจะได้เลื่อนยศหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่มักมีอันให้ต้องเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่ไปด้วยกับลาภ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกวาง คือ 21, 22, 23, 712, 722, 713

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระจาด

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระจาด ฝันเห็นกระจาด ฝันเห็นกระจาดหรือตะกร้า หรือเข่งสานด้วยไม้ไผ่ หรือฝันว่า ได้แบกได้จับกระจาด ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อนจากการรับรองหรือการค้ำประกัน หรือการซื้อขายเกี่ยวกับเงินเชื่อ มิฉะนั้น ก็จะถูกฉ้อโกงทรัพย์สิน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระบอก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระบอก ฝันเห็นกระบอก ฝันเห็นกระบอกไม้ใผ่ หรือต้นใผ่เป็นลำใหญ่ ๆ สำหรับตัดมาทำกระบอก ทายว่า จะได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทาง หรือมิฉะนั้นก็จะต้องได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงทางไกล

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเกาทัณฑ์

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเกาทัณฑ์ ฝันเห็นเกาทัณฑ์ หรือธนู หรือหน้าไม้ ทายว่าจะมีลาภ หรือได้รับข่าวเกี่ยวกับญาติมิตรทางไกล เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเกาทัณฑ์ คือ 33, 30, 32, 633, 306, 532

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นนกกางเขน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นนกกางเขน ฝันเห็นนกกางเขน หรือฝันเห็นนกพิราบ นกต่าง ๆ ทายว่า จะต้องพลัดพรากจากที่อยู่ หรือมีอันให้เดินทางไกล หรือจะต้องเดือดร้อนเพราะเคหสถานที่อยู่ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นนกกางเขน คือ 14, 17, 19, 114, 117, 917

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกางเขน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกางเขน ฝันเห็นกางเขน ฝันเห็นเครื่องหมายกางเขนศาสนาคริสต์ หรือไม้กางเขน ที่ปักบนหลุมฝังศพ ทายว่า จะได้ลาภหรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน การซื้อขายจะดีขึ้น เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกางเขน คือ 40, 44, 14, 440, 441, 117

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกิ้งก่า

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกิ้งก่า ฝันเห็นกิ้งก่า ฝันเห็นกิ้งก่าตัวเล็กหางยาว ท่ายว่า จะได้ลาภจากผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่แต่จะมีเคราะห์เพราะถูกทำร้ายเป็นทุกขลาภส่วนมากจะได้ลาภก่อนมีเคราะห์ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกิ้งก่า คือ 14, 17, 47, 447, 117, 147

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกุ้งปลา

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกุ้งปลา ฝันเห็นกุ้งปลา หรือได้จับกุ้งปลา มากหรือน้อยทายว่า จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชคหรือซื้อขายมากน้อยตามที่ฝันคือ ถ้าฝันว่าจับกุ้งปลาจำนวนมากก็ได้ลาภก้อนใหญ่ ฝันนี้เชื่อกันส่วนมากว่าเป็นฝันที่แม่นยำที่สุด เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกุ้งปลา คือ 89, 79, 78, 788, 889, 709

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระจก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระจก ฝันเห็นกระจก ฝันเห็นกระจกส่องหน้าหรือได้ส่องกระจก ทายว่าจะได้รับเคราะห์จากกรรมเก่า หรือทางชื่อเสียง ถ้าฝันเห็นกระจกสีต่าง ๆ จะได้รับโชคลาภทางการงาน และหน้าที่หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกระจก คือ 97, 47, 07, 974, 667