อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้า

อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้า

หมายถึง ไม่ให้หมายในสิ่งที่เกินตัว