อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

หมายถึง อย่าไว้วางใจใคร