อย่าใฝ่สูงจนเกินศักดิ์

อย่าใฝ่สูงจนเกินศักดิ์

หมายถึง อย่ามุ่งหวังในสิ่งที่เกินตัว