อย่าเทน้ำพริกไปกินแกง

อย่าเทน้ำพริกไปกินแกง

หมายถึง อย่าคาดหวังว่าจะได้ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แล้วทิ้งของเดิมไป