อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา

อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา

หมายถึง อย่าถือสาคนที่ขาดสติ