อย่าซื้อควายหน้านา

อย่าซื้อควายหน้านา

หมายถึง กระทำการสิ่งใดไม่ถูกเวลาย่อมจะทำให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง