อย่าขุดคนด้วยปาก อย่าถากคนด้วยตา

อย่าขุดคนด้วยปาก อย่าถากคนด้วยตา

หมายถึง อย่าดูหมิ่นหรือเหยียดหยามคนอื่น