อมยาพ่นฝนยาทา

อมยาพ่นฝนยาทา

หมายถึง รักษาโรคด้วยยาแผนโบราณ