อมพระมาพูด

อมพระมาพูด

หมายถึง พูดอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ