อดอยากปากแห้ง

อดอยากปากแห้ง

หมยถึง ไม่มีอะไรจะกิน