หมากัดอย่ากัดตอบ

หมากัดอย่ากัดตอบ

หมายถึง ไม่ต่อสู้หรือตอบโต้กับคนไม่ดี เพราะจะทำให้ตนได้รับแต่ความเสียหาย