ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นชนไก่

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นชนไก่

ฝันเห็นชนไก่ ฝันเห็นไก่ชน หรือการชนไก่กลางลานบ้าน หรือภายในบ้าน ทายว่า จะได้รับการเสียหายจากทรัพย์สินภายในบ้าน หรือถูกขโมยลักเงินทองข้าวของโดยคนในบ้านเป็นสาย

เลขเสียงโชคสำหรับฝันเห็นชนไก่ คือ ไม่ควรเสี่ยง