ประจิ๋มประเจ๋อ

ประจิ๋มประเจ๋อ

หมายถึง แสดงกิริยาเสนอหน้าเหมือนกับเด็ก ๆ