เบาไม้เบามือ

เบาไม้เบามือ

หมายถึง ให้ทำอย่างระมัดระวัง