เบี้ยหัวแตก

เบี้ยหัวแตก

หมายถึง เงินที่ได้มาทีละเล็กทีละน้อย แล้วใช้จ่ายจนหมด โดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน