ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเครื่องครัว

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเครื่องครัว

ฝันเห็นเครื่องครัว หรือครัว เช่น เตาไฟ หรือภาชนะหุงต้ม ทายว่า จะได้โยกย้ายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ดีกว่าเก่า ชายที่มีครอบครัวแล้วจะได้บุตรเป็นหญิงหรือมิฉะนั้นจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นดีกว่าเก่า

เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเครื่องครัว คือ 18, 28, 29, 289, 218, 890