ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเครือญาติ

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเครือญาติ

ฝันเห็นเครือญาติ หรือพี่น้องที่จากกันไปไกล ฝันนี้จะบอกเหตุทั้งทางดีและทางร้ายที่เกี่ยวกับเครือญาติหรือลาภลอย พอสมควร

เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเครือญาติ คือ 05, 09, 309, 305, 303, 609