ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นคราด

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นคราด

ฝันเห็นคราด จอบ เสียม เครื่องมือทำสวนครัว หรือฝันว่าได้จับต้อง จะได้รับผลสำเร็จจากหน้าที่การงาน หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ การค้าขายจะทำให้ขยายกิจการออกไปได้กว้างขวาง

เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นคราด คือ 47, 46, 49, 479, 679, 709