ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นคูคลอง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นคูคลอง

ฝันเห็นคูคลอง ฝันเห็นคูน้ำหรือลำคลอง หรือเดินทางด้วยพาหนะไปทางลำน้ำลำคลอง นำใสเย็นแลสงบเงียบ ทายว่า จะได้รับความสุข เพราะเรื่องเดือดร้อนและทุกข์ต่าง ๆ จะหมดสิ้นไป ฝันนี้มักจะเกิดขึ้นในขณะมีทุกข์หรือมีการเจ็บไข้ ถ้าได้ฝันอาการป่วยก็จะหายไปด้วย

เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นคูคลอง คือ 07, 77, 27, 727, 227, 207