ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นขนตา

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นขนตา

ฝันเห็นขนตา ฝันเห็นขนตาตนเองงอกงาม ทายว่าจะเป็นนิมิตรมงคลสำหรับคนทุกคน เป็นหญิงจะได้รับชื่อเสียงและการยกย่องไปในทางดี เป็นชายจะทำกิจการเจริญยิ่งขึ้น แต่ฝันว่า ขนตาร่วง หรือจับถอนหลุดออกมา ทายว่า จะโชคร้าย ตรงกันข้ามกับฝันว่าขนตางอกงาม

เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นขนตา คือ 36, 38, 136, 138, 638