ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นแขนขา

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นแขนขา

ฝันเห็นแขนขา ฝันเห็นแขนขาของคนที่ขาดตกอยู่กลางถนน หรือแขนขาของตนมีอันต้องถูกตัด ทายว่า จะต้องเสียญาติผู้ใหญ่ หรือบุตรหลานภายในบ้าน หรือมิฉะนั้นตนเองจะต้องพลัดพรากจากบ้าน