ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นขึ้นบันใด

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นขึ้นบันใด

ฝันเห็นขึ้นบันใด ฝันว่าเดินขึ้นบันใด หรือไต่ขึ้นที่สูง ทายว่า การงานที่กำลังทำอยู่จะก้าวหน้าไปในทางดี แต่จะมีศัตรูคิดร้ายหรือคอยขัดขวาง ทำให้เป็นอุปสรรคไปได้ชั่วระยะหนึ่ง

เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นขึ้นบันใด คือ 99, 19, 90, 919, 944, 904