ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกลด

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกลด

ฝันเห็นกลด ฝันเห็นกลดกางกั้นหรือบังแสงอาทิตย์ที่กำลังแผดกล้า ทายว่า จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในราชการหรือการงานและมีลาภ ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ จะได้บุตรชายที่ดี ถ้าในฝันเห็นร่มกางกันแดด ก็จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการเงิน หรือการช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่

เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกลด คือ 10, 16, 161, 168, 619, 198