ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเกือก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นเกือก

ฝันเห็นเกือก ฝันเห็นเกือกหรือรองเท้า ได้สวมหรือได้จับรองเท้าของเพศตรงข้าม ทายว่า คนผู้นั้นถ้าเป็นโสด จะได้พบเนื้อคู่ที่สูงอายุ ถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้บุตร

เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นเกือก คือ 55, 56, 67, 556, 557, 659