ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันว่าโกนผม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันว่าโกนผม

ฝันว่าโกนผม ฝันว่าโกนผมหรือโกนหนวด ทายว่า จะได้รับเคราะห์เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเจ็บป่วย

เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันว่าโกนผม คือ 81, 82, 481, 482, 208