Month: December 2015

อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายอยากเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกัน

อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายอยากเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกัน หมายถึง สอนให้หลีกเลี่ยงการทำสัญญาหรือค้ำประกันให้คนอื่นเพราะอาจจะได้รับความเดือดร้อน