Month: April 2015

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระทง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระทง ฝันเห็นกระทง ฝันเห็นกระทงลอยในงานลอยกระทง มีเทียนจุดสว่างไสว ตามประเพณีลอยกระทง ทายว่า จะหมดเคราะห์ที่ป่วยก็จะหาย หรือจะได้พบกับโชคลาภทางไกลในไม่ช้า เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกระทง คือ 40, 41, 34, 140, 034, 434

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกำแพง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกำแพง ฝันเห็นกำแพง ฝันเห็นกำแพงโบราณ หรือกำแพงรั้วของบ้านใหญ่ ๆ ทายว่า การที่คิดไว้จะมีอุปสรรค และมีคนคอยขัดขวาง ถ้าฝันว่าตนเองปีนกำแพงข้ามไปยังกำแพงอีกข้างหนึ่งได้ ทายว่า จะมีโชคลาภ และการงานที่คิดไว้หรือกำลังทำอยู่จะประสบผลสำเร็จงดงาม แต่จะต้องมีความมานะขยันอดทน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกำแพง คือ 74, 76, 89, 749, 764, 891

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกริชหรือกั้นหยั่น

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกริชหรือกั้นหยั่น ฝันเห็นกริช หรือฝันเห็นมีดสองคม หรือกั้นหยั่น(มีดสองคมของจีนที่เขียนเป็นหน้าสิงโตคาบกั้นหยั่นบนกระจกสำหรับแขวนกันภูติร้ายหน้าประตูบ้านของคนจีนส่วนมาก) ทายว่า จะหมดเคราะห์ ที่ป่วยจะหายหรือการเป็นความในโรงศาลจะชนะ เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกริชหรือกั้นหยั่ง คือ 10, 11, 14, 110, 114, 410

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระดิ่ง

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระดิ่ง ฝันเห็นกระดิ่ง หรือได้ยินเสียงกระดิ่ง หรือระฆัง และในฝันมั่นใจว่าเป็นเสียงกระดิ่งหรือระฆังแน่นอน ทายว่าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือโชคลาภในทางเสี่ยงจะบังเกิดขึ้นในเร็ววัน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกระดิ่ง คือ 220, 24, 224, 442, 441

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระท่อม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระท่อม ฝันเห็นกระท่อม หรือกระต๊อบหลังเล็ก ๆ กลางทุ่ง ไม่มีคนอยู่อาศัยเลย ทายว่า จะต้องมีการเดินทางไกลหรือต้องถูกโยกย้ายไปในทิศทางไกลจากเดิม ถ้าฝันว่าอยู่ในกระท่อม จะมีลาภระยะนาน เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกระท่อม คือ 69, 79, 769, 669, 664

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกงเต๊ก

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกงเต๊ก ฝันเห็นกงเต๊ก ฝันเห็นพิธีกงเต๊กในงานศพ หรือได้เห็นเครื่องกงเต๊ก ทายว่าจะหมดเคราะห์หมดทุกข์ ถ้าป่วยก็จะหายเร็ววัน ถ้าปกติก็จะได้ลาภหรือยศ แต่จะมีอันต้องเสียญาติผู้ใหญ่ทางบิดา เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกงเต๊ก คือ 09, 04, 06, 409, 406, 009

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกฐิน

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกฐิน ฝันเห็นกฐิน ฝันเห็นองค์กฐินหรืองค์ผ้าป่าในงาน ทายว่า จะได้ลาภลอย หรือโชคลาภทางการเสี่ยงโชค จะมีโชคฟลุค ๆ ทางการค้าขาย เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกฐิน คือ 11, 14, 17, 417, 411, 719, 718

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระดุม

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกระดุม ฝันเห็นกระดุม ฝันเห็นลูกกระดุม หรือเครื่องเย็บสอย ทายว่า ถ้าเป็นสตรีสาวโสดจะได้พบเนื้อคู่ บุรุษจะได้ลาภในหน้าที่การงาน หรือถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้บุตรหญิงน่ารัก เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกระดุม คือ 01, 08, 001, 108, 803, 088

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกาสาวพัสตร์

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นกาสาวพัสตร์ ฝันเห็นกาสาวพัสตร์ ฝันเห็นผ้าเหลือง ฝันเห็นผ้าไตรจีวร แต่ไม่เห็นองค์พระ ทายว่า ถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้บุตรชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่าเป็นสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นกาสาวพัสตร์ คือ 88, 80, 84, 844, 348, 808, 188

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นโกมุท

ความฝันพยากรณ์ ตอน ฝันเห็นโกมุท ฝันเห็นโกมุท ฝันเห็นโกมุทหรือดอกบัวตูม ได้เก็บดอกบัวสีแดง ทายว่า จะหมดเคราะห์หมดทุกข์ ถ้าป่วยจะหาย ถ้าปกติจะได้ลาภเป็นข้าวของเงินทอง เลขเสี่ยงโชคสำหรับฝันเห็นโกมุท คือ 14, 44, 114, 116, 446, 449